OM BORRKUNGEN AB

Vi arbetar med håltagning samt sågning och asbestsanering i nyproduktioner och ombyggnationer för företag inom såväl den offentliga- som den privata sektorn. Med en marknadsbaserad prisnivå utförs uppdrag med hög precision, kompetens och effektivitet för att underlätta våra kunders fortsatta projektarbeten. Professionella-, serviceinriktade-, effektiva- och miljömedvetna håltagare och asbestsanerare utgör uniciteten i vår affärsidé.
BorrKungen AB startade 2018 som idag är ett konkurrensstarkt företag med bransch-erfarna håltagare och sanerare som, i första hand, är verksamma i Stor- Stockholm. Företagsägaren har stor erfarenhet inom branschen och är en driven entreprenör i sitt yrke. Våra håltagare och sanerare har hög kompetens och har flera år på nacken inom branschen. Vi har en redovisningsekonom som sköter administration och ekonomi med stort intresse för företagandet. Tillsammans är vi BorrKungen AB! 
Våra tjänster riktar sig i första hand till andra företag inom anläggning- och byggbranschen, i vissa fall utför vi även arbeten åt privatpersoner, ni är mer än välkomna att kontakta oss för ytterligare information och prisförfrågan.
Vi har, genom vår långa erfarenhet, ofta agerat problemlösare vid mer komplicerade uppdrag och ser det som en utmaning som samtidigt ger ökad kompetens, vi arbetar alltid efter mottot "ingenting är omöjligt, vi kan allt vill". 
BorrKungen AB har sitt säte i Huddinge och är etablerade i Länna industriområde med kunder runt om i hela Stor-Stockholm. Vi tror på ett gott samarbete med våra kunder, professionellt bemötande och tidseffektivitet.
Vår vision är att expandera inom en rimlig tid, inte allt för snabbt och inte för mycket. Vi vill att BorrKungen AB ska vara ett företag med en familjär miljö där alla trivs. Det gör vi genom god kommunikation och respekt gentemot varandra. Vi är ett företag som värderar våra medarbetare, därför är vi och våra medarbetare kollektivanslutna genom Byggavtalet. BorrKungen AB är även medlem i BFB - Branschorganisationen för byggnadsberedning.
För mer information om oss så tveka inte att höra av er!